MAPA STRONY | GALERIA | LINKI | FORUM ŻKS Ostrovia KM Ostrów Wlkp klub żużlowy
 
KM Ostrów ŻKS Ostrovia
  • Aktualności
  • Informacje
  • Stadion
  • Kadra
  • Statystyki
  • II Liga
  • Historia
  • ChatNEW
Zdjęcia żużlowe

> więcej zdjęć

Żużel

Startuje liga - kilka punktów z regulaminu...
07.04.2007

Marcin Herczak

W najbliższy poniedziałek żużlowcy Intaru Lazur Ostrów zainaugurują tegoroczny sezon ligowy. Podczas przerwy zimowej zaszło nieco zmian w regulaminie rozgrywek dlatego też tuż przed rozpoczęciem ligowych zmagań postanowiliśmy Państwu przedstawić w tym miejscu obowiązujące zasady w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo I Ligi.


Art. 753.
1. Rozgrywki DM I Ligi składają się z dwóch części:
1) część zasadnicza, w której każda z drużyn spotyka się z każdym przeciwnikiem dwukrotnie, po jednym razie na torze własnym i przeciwnika,
2) część finałowa, rozgrywana w formie „play-off”, którego zasady zawarte są w art. 756.


Art. 754.
1. W części zasadniczej rozgrywek DM I Ligi:
1) za zwycięstwo w meczu: drużyna, która jest gospodarzem otrzymuje 2 punkty meczowe, drużyna, która jest gościem meczu, otrzymuje 3 punkty meczowe, z wyjątkiem przypadku jak w ust. 7
2) drużyna przegrywająca, w każdym przypadku otrzymuje 0 punktów meczowych
3) przy wyniku nierozstrzygniętym (remis), w każdym przypadku obie drużyny otrzymują po 1 punkcie meczowym
2. W części finałowej rozgrywek DM I Ligi, drużyna za zwycięstwo w meczu otrzymuje 2 punkty meczowe, drużyna przegrywająca otrzymuje 0 punktów meczowych, a przy wyniku remisowym obie drużyny otrzymują po 1 punkcie meczowym.
3. Oprócz punktów meczowych, o których mowa w ust. 1 i 2, każda z drużyn otrzymuje punkty biegowe, które są różnicą punktów, stanowiących wynik meczu. Drużyna wygrywająca mecz otrzymuje dodatnie punkty biegowe, przegrywająca ujemne punkty biegowe, a przy wyniku remisowym obie drużyny otrzymują po 0 punktów biegowych.
4. W przypadku wycofania się lub wykluczenia klubu z rozgrywek przed rozegraniem połowy meczów obowiązujących ten klub w części zasadniczej rozgrywek, mecze dotychczas rozegrane przez drużynę tego klubu uznaje się za niebyłe, a tabelę koryguje się, odejmując punkty meczowe i biegowe zdobyte przez przeciwników w meczach z drużyną, która wycofała się lub została wykluczona
5. W przypadku wycofania się lub wykluczenia klubu z rozgrywek po rozegraniu równo połowy liczby meczów obowiązujących ten klub w części zasadniczej rozgrywek, mecze dotychczas rozegrane przez drużynę tego klubu pozostają uwzględnione w tabeli, a pozostałe do rozegrania mecze z udziałem klubu wycofanego / wykluczonego wykreśla się z terminarza rozgrywek.
6. Jeżeli klub wycofa się lub zostanie wykluczony z rozgrywek po rozegraniu więcej niż połowy obowiązujących jego drużynę meczów w części zasadniczej rozgrywek, wówczas:
1) mecze dotychczas rozegrane przez drużynę tego klubu w drugiej połowie części zasadniczej uznaje się za niebyłe, a tabelę koryguje się, odejmując punkty meczowe i biegowe zdobyte przez przeciwników w meczach rozegranych w drugiej połowie części zasadniczej z drużyną, która wycofała się / została wykluczona
2) punkty meczowe i biegowe zdobyte przez przeciwników w meczach rozegranych w pierwszej połowie części zasadniczej z drużyną, która wycofała się / została wykluczona, pozostają uwzględnione w tabeli
3) pozostałe do rozegrania mecze wykreśla się z terminarza rozgrywek
7. W przypadku wycofania się lub wykluczenia klubu z rozgrywek DM I Ligi w części finałowej, pozostałe do rozegrania przez ten klub mecze uznaje się za wygrane przez przeciwników walkowerem.
8. Drużyna wygrywająca mecz walkowerem otrzymuje 2 punkty meczowe i 40 dodatnich punktów biegowych; drużyna przegrywająca mecz walkowerem otrzymuje 0 punktów meczowych i 40 ujemnych punktów biegowych.


Art. 755.
1. Tabele rozgrywek DM I Ligi i DM II Ligi w części zasadniczej tworzy się, szeregując drużyny w kolejności zdobytych punktów meczowych.
2. W przypadku równych sum punktów meczowych dwóch lub więcej drużyn, o kolejności w tabeli decydują zdobyte punkty meczowe, a przy ich równości zdobyte punkty biegowe w meczach pomiędzy drużynami z równymi sumami punktów. Jeżeli w tym przypadku zachodzi równość punktów meczowych i biegowych, o wyższej pozycji w tabeli decyduje suma punktów biegowych ze wszystkich meczów.


Art. 756.
1. System „play-off” rozgrywany jest w formie dwóch lub więcej meczów.
2. W pierwszych dwóch meczach drużyny spotykają się po jednym razie na torze własnym i przeciwnika, przy czym gospodarzem pierwszego meczu jest drużyna niżej sklasyfikowana w tabeli po części zasadniczej rozgrywek,
3. Jeżeli w meczach, o których mowa w ust. 2, jedna z drużyn zdobędzie więcej niż 2 punkty meczowe, zwycięża w tej rundzie „play-off” i następny mecz nie będzie rozgrywany.
4. Jeżeli w meczach, o których mowa w ust. 2, każda z drużyn zdobędzie po 2 punkty meczowe, rozegrany zostanie trzeci mecz:
1) gospodarzem meczu będzie drużyna wyżej sklasyfikowana w tabeli po części zasadniczej rozgrywek,
2) jeżeli mecz zakończy się zwycięstwem jednej z drużyn, drużyna ta zwycięża w tej rundzie „play-off”,
3) jeżeli mecz zakończy się wynikiem remisowym, o zwycięstwie zadecyduje bieg dodatkowy, w którym weźmie udział po jednym zawodniku z każdej drużyny, wyznaczonym przez kierownika drużyny.
5. Jeżeli ze względu na warunki atmosferyczne, bieg dodatkowy, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, nie będzie mógł dojść do skutku, rozegrany zostanie następny mecz, przy czym:
1) gospodarzem jest drużyna, która była gościem w meczu, gdzie bieg dodatkowy nie mógł być rozegrany,
2) termin meczu uzgadniają między sobą zainteresowane kluby,
3) po rozegraniu meczu, mają zastosowanie przepisy ust. 4 pkt 2 i 3.
6. W pierwszej rundzie spotykają się drużyny:
1) (a) pierwsza z czwartą w tabeli po części zasadniczej,
2) (b) druga z trzecią w tabeli po części zasadniczej,
3) (c) piąta z ósmą w tabeli po części zasadniczej.
4) (d) szósta z siódmą w tabeli po części zasadniczej.
7. W drugiej rundzie spotykają się:
1) (e) zwycięskie drużyny z (a) i (b) - patrz ust. 6 pkt 1 i 2,
2) (f) pokonane drużyny z (c) i (d) - patrz ust. 6 pkt 3 i 4.
8. Końcowa klasyfikacja drużyn w rozgrywkach DM I Ligi będzie następująca:
1) pierwsze miejsca zajmie zwycięska drużyna z (e) - patrz ust. 7 pkt 1,
2) drugie miejsca zajmie pokonana drużyna z (e) - patrz ust. 7 pkt 1,
3) trzecie miejsca zajmie ta drużyna z pokonanych z (a) i (b) - patrz ust. 6 pkt 1 i 2, która po części zasadniczej rozgrywek zajęła wyższe miejsce,
4) czwarte miejsca zajmie ta drużyna z pokonanych z (a) i (b) - patrz ust. 6 pkt 1 i 2, która po części zasadniczej rozgrywek zajęła niższe miejsce,
5) piąte miejsca zajmie ta drużyna ze zwycięskich z (c) i (d) - patrz ust. 6 pkt 3 i 4, która po części zasadniczej rozgrywek zajęła wyższe miejsce,
6) szóste miejsca zajmie ta drużyna ze zwycięskich z (c) i (d) - patrz ust. 6 pkt 3 i 4, która po części zasadniczej rozgrywek zajęła niższe miejsce,
7) siódme miejsca zajmie zwycięska drużyny z (f) - patrz ust. 7 pkt 2, 8) ósme miejsca zajmie pokonana drużyny z (f) - patrz ust. 7 pkt 2.


Art. 758.
1. Po zakończeniu rozgrywek DM I Ligi, drużyna sklasyfikowana na ósmym miejscu opuszcza I Ligę i uzyskuje prawo do uczestniczenia w rozgrywkach DM II Ligi w następnym sezonie, a prawo do uczestniczenia w rozgrywkach DM I Ligi w następnym sezonie uzyska drużyna sklasyfikowana na pierwszym miejscu w DM II Ligi.
2. Po zakończeniu rozgrywek DM I Ligi, drużyna, która zajęła drugie miejsce w DM I Ligi rozegra dwa mecze barażowe z drużyną Ekstraligi, określoną w regulaminie rozgrywek DMP na dany sezon; mecze te będą rozgrywane w oparciu o przepisy zawarte w Regulaminie Drużynowych Mistrzostw Polski.
3. Drużyna, która zajęła siódme miejsce w DM I Ligi rozegra dwa mecze barażowe z drużyną sklasyfikowaną na drugim miejscu w DM II Ligi:
1) gospodarzem pierwszego meczu barażowego jest drużyna DM II Ligi,
2) przy równości sumy punktów meczowych i biegowych z dwóch meczów barażowych, o zwycięstwie w barażu zadecyduje bieg dodatkowy, rozegrany po drugim meczu barażowym, w którym weźmie udział po jednym zawodniku z każdej drużyny, wyznaczonym przez kierownika drużyny,
3) jeżeli ze względu na warunki atmosferyczne, bieg dodatkowy, o którym mowa w pkt 2 nie mógł dojść do skutku, wynik ostatniego meczu barażowego jest anulowany i rozegrany zostanie następny mecz, który uważany będzie za drugi mecz barażowy, przy czym:
a) gospodarzem meczu jest drużyna I ligi,
b) po rozegraniu meczu, mają zastosowanie przepisy pkt 2,
c) termin meczu uzgadniają między sobą zainteresowane kluby,
4) zwycięzca barażu uzyskuje prawo do uczestniczenia w rozgrywkach DM I Ligi w następnym sezonie, a pokonany w DM II Ligi.
4. Kluby drużyn biorących udział w meczach barażowych, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą na te mecze podpisać umowę kontraktową z maksymalnie 3 dodatkowymi zawodnikami obcokrajowcami, którzy nie mieli i nie mają umów kontraktowych z klubami żużlowymi w danym sezonie.


Art. 761.
1. Nie później niż 45 minut przed zawodami, kierownicy obu drużyn muszą złożyć sędziemu zawodów zgłoszenia drużyn do zawodów (załącznik nr 5, DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM) i niezbędne dokumenty uprawniające zawodników do startu w zawodach.
2. W zgłoszeniu dopuszcza się dokonanie zmian w uprzednio podanym składzie (art. 104 ust. 2 i 3), z tym, że zmiany te mogą dotyczyć najwyżej dwu nazwisk, lecz niedopuszczalne są zmiany numerów startowych tak w drużynie gości jak i drużynie gospodarzy.
3. Podanie składu drużyny (art. 104 ust. 2 i 3), zarówno gospodarzy jak i gości, liczącego mniej niż 6 zawodników, traktowane będzie jako przewinienie dyscyplinarne klubu.
4. Jeżeli zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, nie spełnia warunków jak w ust. 2 i do godziny rozpoczęcia zawodów podanej w zawiadomieniu o zawodach nie zostanie skorygowane tak, aby spełniało ww. warunki, drużyna przegrywa mecz walkowerem a kierownik drużyny podlega karze dyscyplinarnej.


Art. 762.
1. Drużyny uczestniczą w meczach w składach liczących od 6 do 8 zawodników.
2. Z numerami startowymi 6, 7 i 8 oraz 14, 15 i 16 mogą startować wyłącznie zawodnicy, którzy nie przekroczyli 21 lat, biorąc pod uwagę rok urodzenia; zawodnicy ci nazywani są „zawodnikami młodzieżowymi”.
3. Jeżeli w składzie drużyny jest:
1) 3 zawodników młodzieżowych, co najmniej 2 z nich musi posiadać licencję sportową „Ż”,
2) 2 zawodników młodzieżowych, co najmniej jeden z nich musi posiadać licencję sportową „Ż”,
3) 1 zawodnik młodzieżowy, musi on posiadać licencję sportową „Ż”.
4. W składzie drużyny może być zgłoszonych nie więcej niż dwóch zawodników uczestniczących w IMŚ Grand Prix w 2007 roku ze stałymi numerami od 1 do 15.
5. Zawodnicy z numerami 7, 8 i 15, 16 są w biegach I - XIII zawodnikami rezerwy zwykłej.


Art. 763.
Zgłoszony w składzie zawodnik spełniający następujące warunki:
1) ma prawo być zgłoszonym do zawodów,
2) posiada pierwszą, drugą lub trzecią średnią indywidualną (SI) w składzie aktualnej na dzień zawodów kadry klubu, obliczoną wg zasad zamieszczonych w Rozdziale 10 Postanowienia na rok 2007 cz. J,
3) posiada zwolnienie lekarskie na okres co najmniej 9 dni, w których zawiera się data zawodów, załączone do zgłoszenia drużyny do zawodów w formie oświadczenia o niezdolności zawodnika do startu w zawodach żużlowych (załącznik nr 9, DRUKI OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM); jeżeli zawodnik w okresie w/w zwolnienia lekarskiego wystartuje w jakich-kolwiek innych zawodach podlega karze dyscyplinarnej,
4) nie jest zgłoszony pod numerem 6, 7, 8 oraz 14, 15, 16, otrzymuje status zawodnika zastępowanego, który jest liczony do składu drużyny, co spełnia wymogi art. 762 ust. 1.


Art. 764.
1. 30 minut przed zawodami rozpoczyna się próba toru dla obydwu drużyn, która jest oficjalnym, nieobowiązkowym treningiem przed zawodami.
2. Próba toru składa się z 8 sesji, po 4 dla każdej z drużyn, w następującej kolejności:
pierwsza sesja dla drużyny gościa,
druga sesja dla drużyny gościa,
pierwsza sesja dla drużyny gospodarza,
druga sesja dla drużyny gospodarza,
trzecia sesja dla drużyny gościa,
czwarta sesja dla drużyny gościa,
trzecia sesja dla drużyny gospodarza,
czwarta sesja dla drużyny gospodarza
3. Podczas każdej sesji na torze może przebywać nie więcej niż czterech zawodników.
4. Starty z pola startowego i całej prostej startowej są zabronione.
5. Próba toru odbywa się pod nadzorem sędziego zawodów, który przebywa na swoim stanowisku w pomieszczeniu sędziowskim.
6. Każda sesja trwa 1,5 minuty; czas jest mierzony od chwili zamknięcia bram parku maszyn po wyjeździe zawodników na tor.
7. Po upływie 1,5 minuty, sędzia włącza czerwone światła zatrzymania biegu.


Art. 770.
1. Podczas zawodów można użyć następujących rodzajów rezerwy:
1) rezerwa zwykła, którą stanowią zawodnicy z numerami startowymi 7, 8 i 15, 16 i której można użyć w biegach I - XIII,
2) rezerwa zastępująca, którą może być jeden raz w meczu każdy zawodnik zgłoszony w składzie drużyny i której można użyć w biegach II - XIII w miejsce zawodnika zastępowanego, o którym mowa w art. 763,
3) rezerwa taktyczna, którą może być jeden raz w meczu każdy zawodnik zgłoszony w składzie drużyny i której można użyć w biegach III - XV zawsze, kiedy drużyna przegrywa różnicą co najmniej 6 punktów biegowych,
4) złota rezerwa taktyczna, którą może być każdy zawodnik zgłoszony w składzie drużyny i której można użyć w biegach III - XV tylko jeden raz w meczu, kiedy drużyna przegrywa różnicą co najmniej 10 punktów biegowych, przy czym punkty zdobyte w biegu przez zawodnika złotej rezerwy taktycznej są mnożone przez 2,
2. Do XIII biegu włącznie, zawodników młodzieżowych może zastąpić rezerwa taktyczna lub złota rezerwa taktyczna tylko z numerem startowym 6, 7 lub 8 oraz 14, 15 lub 16.
3. Start zawodnika jako rezerwa zastępująca, taktyczna i złota rezerwa taktyczna jest jego startem dodatkowym, przy czym:
1) jeżeli zawodnik startował jako rezerwa taktyczna, nie może wystartować jako złota rezerwa taktyczna,
2) jeżeli zawodnik startował jako złota rezerwa taktyczna, nie może wystartować jako rezerwa taktyczna.


Art. 771.
1. W biegach I - XIII, zawodnik, który po zapaleniu zielonego światła startowego dotknie przednim kołem taśm maszyny startowej, będzie wykluczony z biegu lecz w biegu powtórzonym może być zastąpiony przez zawodnika rezerwy zwykłej, przy czym:
1) zawodnik może być zastąpiony tylko w jednym powtórzeniu biegu,
2) zastępstwo takie jest zawsze rezerwą zwykłą, niezależnie od rodzaju rezerwy zawodnika wykluczonego.
2. Jeżeli zawodnik złotej rezerwy taktycznej będzie wykluczony z biegu jak w ust. 1, uznaje się, że drużyna wykorzystała w meczu prawo do użycia złotej rezerwy taktycznej.
3. W biegach II - XIII, w miejsce zawodnika zastępowanego, oprócz rezerwy zastępującej, może być zgłoszony zawodnik rezerwy zwykłej.
4. Jeżeli w zgłoszonym składzie drużyny, pod numerem startowym (nie dotyczy numerów 7, 8 i 15, 16) nie ma zawodnika, w biegach, w których miałby startować zawodnik z tym numerem, w jego miejsce może być użyta tylko rezerwa zwykła.
5. Złotą rezerwą taktyczną może być tylko jeden zawodnik w biegu.
6. Niedopuszczalne jest:
1) użycie rezerwy taktycznej oraz złotej rezerwy taktycznej:
a) za zawodnika zastępowanego,
b) polegającej na zastąpieniu zawodnika drugim zawodnikiem z pary, która powinna wystartować w danym biegu, zgodnie z rozkładem biegów z art. 769 ust. 1,
c) za zawodnika, który został wykluczony za dotknięcie przednim kołem taśm maszyny startowej po zapaleniu zielonego światła startowego,
2) użycie rezerwy taktycznej za samego siebie,
3) użycie rezerwy zastępującej, polegającej na zastąpieniu zawodnika zastępowanego drugim zawodnikiem z pary, która powinna wystartować w danym biegu, zgodnie z rozkładem biegów z art. 769 ust. 1.
7. Dopuszczalne jest użycie złotej rezerwy taktycznej za samego siebie, przy czym, zawodnik traci wtedy prawo do dodatkowego biegu, o którym mowa w art. 770 ust. 3.
8. Jeżeli w biegu startuje zawodnik złotej rezerwy taktycznej, drugi zawodnik z pary nie może być zgłoszony jako rezerwa taktyczna.
9. Rezerwą taktyczną może być tylko jeden zawodnik w biegu.
10. W biegu powtórzonym, oprócz przypadku, o którym mowa w ust. 1, zawodnika można zastąpić tylko wówczas, gdy zawodnik nie jest wykluczony lecz jest niezdolny do startu w biegu powtórzonym z powodu kontuzji, do której przyczynił się zawodnik wykluczony z biegu, przy czym:
1) w biegach III - XV, jeśli zawodnik startował jako złota rezerwa taktyczna, może być zastąpiony tylko zawodnikiem złotej rezerwy taktycznej,
2) w biegach III - XV, jeśli zawodnik startował jako rezerwa taktyczna, może być zastąpiony tylko zawodnikiem rezerwy taktycznej,
3) w biegach II - XIII, jeśli zawodnik startował jako rezerwa zastępująca, może być zastąpiony tylko zawodnikiem rezerwy zastępującej,
4) w biegach I - XIII, jeśli nie wystąpił przypadek jak w pkt 1 - 3, zawodnika może zastąpić tylko zawodnik rezerwy zwykłej.
11. Zawodnik, który brał udział w przerwanym biegu i bierze udział w biegu powtórzonym, nie może zmienić swojego statusu, to znaczy:
1) jeśli brał udział jako jakakolwiek rezerwa, w biegu powtórzonym bierze udział jako ta sama rezerwa,
2) jeśli nie brał udziału jako jakakolwiek rezerwa, w biegu powtórzonym również nie może być rezerwą.


Art. 772.
1. Łączna liczba startów zawodników z numerami 1 - 6 i 9 - 14 w biegach I - XV nie może przekroczyć: 5 plus 1 rezerwa taktyczna lub złota rezerwa taktyczna plus 1 rezerwa zastępująca.
2. Zawodnicy z numerami 7, 8 i 15, 16 mogą być zgłoszeni do biegów I - XIII w zastępstwie innego zawodnika (numeru startowego) jako rezerwa zwykła, a także w powtórzonych biegach I - XV zastąpić zawodnika stosownie do odpowiednich przepisów art. 771 pod warunkiem, że łączna liczba ich startów w biegach I - XV nie przekroczy: 5 plus 1 rezerwa taktyczna lub złota rezerwa taktyczna plus 1 rezerwa zastępująca.
3. Do liczby startów oraz do startu jako każda z możliwych rezerw nie wlicza się startu zawodnika w biegu przerwanym, jeżeli zawodnik nie jest wykluczony lecz jest niezdolny do startu w biegu powtórzonym z powodu kontuzji, do której przyczynił się zawodnik wykluczony z biegu.
4. Do liczby startów oraz do startu jako każda z możliwych rezerw wlicza się start zawodnika w biegu, w którym został wykluczony, w tym także za dotknięcie przednim kołem taśm maszyny startowej po zapaleniu zielonego światła startowego.


Art. 773.
1. Po zakończeniu XIII biegu, zawodnicy z numerami 1 - 6 i 9 - 14 są klasyfikowani w swoich drużynach według sum zdobytych punktów.
2. W klasyfikacji, o której mowa w ust. 1, nie bierze się pod uwagę zawodników wykluczonych do końca zawodów po którymkolwiek z biegów I - XIII oraz niezdolnych decyzją lekarza do udziału w zawodach.


Art. 774.
1. W czasie do 4 minut po zakończeniu XIII biegu, kierownicy drużyn zgłaszają sędziemu zawodników do startu w biegach XIV i XV; pierwszy zgłasza zawodników kierownik drużyny gospodarzy.
2. Do XIV biegu nie mogą być zgłoszeni zawodnicy, którzy według klasyfikacji, o której mowa w art. 773 zdobyli dla swoich drużyn najwyższe sumy punktów, przy czym:
1) w przypadku najwyższych sum punktów uzyskanych przez trzech zawodników, tylko jeden z nich może być zgłoszony do XIV biegu,
2) w przypadku najwyższych sum punktów uzyskanych przez więcej niż trzech zawodników, każdy z nich może być zgłoszonych do XIV biegu,
3) w przypadku, gdy jeden z zawodników ma najwyższą sumę punktów i dwóch lub więcej zawodników ma drugą sumę, każdy z zawodników z drugą sumą może być wyznaczony do startu w XIV biegu. Niniejszy przepis nie dotyczy rezerwy taktycznej i złotej rezerwy taktycznej.
3. Do XIV biegu mogą być zgłoszeni zawodnicy:
1) z numerami 1 - 6 i 9 - 14, którzy spełniają warunki z ust. 2 oraz z art. 772 i nie zostali zgłoszeni do XV biegu, a także z numerami 7, 8 i 15, 16, jeśli spełniają warunki z art. 772 i nie zostali zgłoszeni do XV biegu,
2) rezerwy taktycznej lub złotej rezerwy taktycznej, jeśli spełniają warunki z art. 719 i odpowiednich przepisów, dotyczących zasad używania rezerwy.
4. Do XV biegu mogą być zgłoszeni zawodnicy:
1) z numerami 1 - 8 i 9 - 16, którzy spełniają warunki z art. 772 i nie zostali zgłoszeni do XIV biegu, chyba, że była to rezerwa taktyczna lub złota rezerwa taktyczna,
2) rezerwy taktycznej lub złotej rezerwy taktycznej, jeśli spełniają warunki z art. 772 i odpowiednich przepisów, dotyczących zasad używania rezerwy, przy czym zgłoszenie takie jest możliwe po zakończonym XIV biegu.
5. Po przyjęciu przez sędziego zgłoszenia zawodników do biegów XIV i XV, dozwolone są tylko zmiany w obsadzie XV biegu, polegające na zgłoszeniu po zakończonym XIV biegu rezerwy taktycznej lub złotej rezerwy taktycznej, przy czym zgłaszając do XIV lub XV biegu zawodnika rezerwy taktycznej lub złotej rezerwy taktycznej, kierownik drużyny musi podać w czyim zastępstwie jest stosowana rezerwa.
źródło - www.pzm.pl (REGULAMINY OBOWIĄZUJĄCE W SPORCIE ŻUŻLOWYM 2007)


powrót
Ostrów Wielkopolski Informacje, ogłoszenia, firmy


• 06.06 - 9 kolejka:
Ostrów - Lublin 48:41

• 13.06 - 3 kolejka:
Łódź - Ostrów g. 16:00

• 20.06 - 10 kolejka:
Piła - Ostrów, g. ??:??


  Drużyna M P p
1. Łódź 7 13 +145
2. Piła 8 11 +29
3. Ostrów 7 9 +48
4. Lublin 8 9 +33
5. Rawicz 9 9 -39
6. Opole 6 6 -27
7. Kraków 6 4 -74
8. Krosno 7 2 -109
Ostatnia aktualizacja: 07.06.2010

Fani

 
© ostrowskizuzel.pl
ARCHIWUM | REDAKCJA | REKLAMA